Onze planeet heeft nood aan koolstofneutrale bedrijven. Bedrijven hebben sustainability consultants nodig om daar te geraken. Consultants hebben carbon accounting software nodig om dit efficiënt te doen.

Zowel Carbon+Alt+Delete als The Ecological Entrepreneur nemen duurzaamheid ter harte. De complementariteit van deze twee bedrijven komt daarbij goed van pas, want samen kunnen ze nog meer impact maken. De ene levert essentiële carbon accounting software, de andere helpt bedrijven hun impact te vergroten en te verduurzamen.

Een onmiskenbare match

Carbon+Alt+Delete wou zijn impact als softwarebedrijf op het gebied van CO2-boekhouding voor duurzaamheidsadviseurs vergroten. Daarbij zochten ze manieren om deze adviseurs zich ervan bewust te maken dat er software bestaat die spreadsheets overbodig maakt? Een software die is bijgewerkt en getest, zodat de consultant altijd compliant is en efficiënt kan werken? Daar komt de expertise van The Ecologische Entrepreneur goed van pas. Als doorgewinterde professional in commerciële groei en het pad naar duurzaamheid, ondersteunen ze Carbon+Alt+Delete om een nog grotere impact te hebben. Samen duurzame groei realiseren.

De ondersteuning gaat twee kanten op, wanneer The Ecological Entrepreneur bedrijven naar een duurzamere toekomst begeleidt, doen ze dat met behulp van de carbon accounting software van Carbon+Alt+Delete. Als duurzaamheidsadviesbureau ondersteunen ze bedrijven bij het openbaar maken en verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Hierbij berekenen ze de scope 1, 2 en 3 emissies van bedrijven en geven ze bedrijven de nodige handvatten om te groeien en op te schalen. Ondertussen geven ze de laatste de nodige tools om te groeien en schalen op de markt. Samen duurzame vooruitgang realiseren die hard nodig is om het verschil te maken.

Hoe precies?

The Ecological Entrepreneur vindt dat te veel duurzame oplossingen of producten te weinig impact hebben vanwege hun beperkte schaal. Dat is precies wat ze willen oplossen door in de hele commerciële waardeketen te werken, van eerste marktbewustzijn tot klantbehoud, gecombineerd met technologie en procesautomatisering. Zo wordt het groei- en schaalproces van ons bedrijf gefaciliteerd.

Aan de andere kant gebruiken ze de carbon accounting software van Carbon+Alt+Delete als standaard. Om te bepalen welke acties verstandig zijn, hoe zeker te zijn dat ze ertoe doen en om de impact ervan te meten, is het van het grootste belang om grip te hebben op de scope 1, 2 en 3 emissies van een bedrijf. Daarom voeren ze voor alle scopes een CO2-analyse uit op basis van het Greenhouse Gas Protocol en ISO 14064-1.

De analyse geeft een nulmeting en legt de belangrijkste factoren van invloed achter de huidige voetafdruk bloot. De EU wordt sterk beïnvloed door CSRD en ESRS, en andere internationale normen. Afhankelijk van de organisatie sluiten deze aan bij de relevante richtlijnen en normen. Dat is allemaal veel eenvoudiger en aantoonbaar compatibel met de software in vergelijking met het gebruik van spreadsheets.

De voordelen

Met de carbon accounting software kunt u:

  • Te allen tijde zorgen voor naleving en controleerbaarheid van uw CO2-berekeningen.
  • Tijd verminderen die nodig is om de CO2-voetafdruk van uw klanten te berekenen en bij te werken. Gebruik deze bespaarde tijd om uw klanten te adviseren over hun klimaatstrategie.
  • Uw klanten bruikbare inzichten bieden in hun CO2-voetafdruk. Gebruik deze inzichten om een coherente strategie voor koolstofbeperking te ontwikkelen.

“ Onze cloudgebaseerde software ondersteunt het volledige carbon accounting proces, van dataverzameling en rapportage tot scenariosimulatie en auditing. We verbinden alle belanghebbenden en centraliseren alle gegevens om één bron van waarheid te creëren over de CO2-voetafdruk van een bedrijf. ”

Hoe te beginnen?

Meer weten over onze software?

Neem contact met ons op!