Ons register geeft een overzicht van de gecompenseerde CO2-uitstoot en linkt deze aan steun die we hebben ontvangen van jou.

Wij vernietigen emissies in batches van enkele honderden. Het is immers niet mogelijk om slechts 1 ton CO2 te vernietigen per keer. De transactie ID bevestigt het vernietigen van een batch van emissies. De tracking ID geeft de nummer van de vernietigde emissies in de batch. De tijdsstempel geeft het tijdstip waarop steun van jou ontvangen is voor het vernietigen van deze emissies.

Verwijderde certificaten uit het Europese Emissiehandelsysteem (ETS):

Gecompenseerde uitstoot via Gold Standard Vrijwillige Emissie-Reducties (VERs):

Het kan enkele dagen duren alvorens het register is bijgewerkt.