Voormalig directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Klimaatactie van de Europese Comissie (2010-2018), Jos Delbeke, wees de verschillende Belgische regeringen dit weekend op hun verantwoordelijkheid. Daar waar op Europees niveau de gesprekken zijn begonnen over 2050, moet België volop aan de bak om haar achterstand goed te maken en haar doelstellingen voor 2030 te kunnen halen. Hij legt 10 cruciale maatregelen voor die volgens hem deel moeten uitmaken van één -i.p.v. de huidige 7- coherent klimaatplan. Meteen goede inspiratie voor al zij die de publieksbevraging rond het Nationaal Energie- en Klimaatplan nog niet ingevuld hebben (je hebt nog tijd tot 15 juli!). Lees daarvoor zeker nog eens onze blogpost over de bevraging: “Tijd voor echte inspraak”.

De Tijd: “Eén coherent Belgisch klimaatplan, en snel”

Jos Delbeke: “Eén coherent Belgisch klimaatplan, en snel”